Demokracie Už je to pár let co jsem se někde náhodou dočetl, že to není pouze název pro české elektronické výrobky, ale že je to jméno vynálezce. Potom jsem jednou v čekárně zubní ordinace narazil na článek v nějakém obstarožním čísle časopisu 100+1, který mne velice zaujal a vyvolal ve mě pocit, že Nikola Tesla nebyl jen tak nějaký obyčejný nýmand. Jsou to asi tři roky co jsem poprvé zkoušel toto jméno hledat na Internetu, možná mně to nebudete dnes věřit, ale v té době obvyklé vyhledávače na toto jméno moc nereagovaly. V češtině jsem našel jen notoricky známý text o Philadelfském experimentu (což je poněkud pochybná záležitost), zbytek byl většinou v angličtině (to je pro mne prozatím handicap), za zmínku však ještě stojí odkaz na Bělehradské Teslovo muzeum(i když čekal bych tam více informací). Později jsem na Internetu zjistil, že vyjde životopisná kniha (v češtině) o Nikola Teslovi, samozřejmě jsem si jí zakoupil hned jak to bylo možné. I přes to, že tato kniha je psána jako životopisný román, když jsem ji četl chvílemi jsem se nemohl zbavit podezření, že si snad autor některé pasáže (popisující Teslovy vynálezy) vymyslel. Také můj kamarád kterému jsem knihu půjčil, nevěděl co si o tom má myslet. Upozorňuji že v této knize není nic o Philadelfském experimentu ani o volné energii!

Teprve když, Ladislav Kopecký (a já mu velice děkuji) sehnal a přeložil do češtiny Teslovu autobiografii, pochopil jsem, že autor životopisného románu o Teslovi nejen že si nevymýšlel, ale navíc byl ještě velice shovívavý. Je jisté že Nikola Tesla toho vymyslel ještě daleko více než se dostalo na veřejnost a já jsem ochoten uvěřit v jeho případě i neuvěřitelnému. O tom že Tesla začíná být velice populární svědčí i fakt, že dnes je o něm na Internetu mnoho článků a zároveň začíná vycházet i mnoho knih, které detailně popisují některé jeho méně známé vynálezy (bohužel zatím většinou v angličtině).

Nevím proč jsme se o něm ve škole neučili v hodinách fyziky ? Osobně si myslím, že Teslovo jméno neupadlo v zapomnění jen tak náhodou. Pravděpodobně někdo měl zájem na tom, aby jeho vynálezy byly zapomenuty. Také tu však podstatnou roli hraje fakt, že Teslovy vynálezy dosti předstihly svou dobu a teprve nyní, po téměř sto letech, dokážeme některé z nich ocenit a pochopit. Důvod proč byl tento téměř zapomenutý geniální vynálezce vyzdvižen z bahna zapomnění, je rozšíření celosvětové komunikační sítě zvané Internet. Na Internetu spolu komunikují lidé, kteří by se jinak nikdy nepotkali a tak by si nikdy nemohli předat své myšlenky. Jedině Internetu tak můžeme poděkovat za znovunalezení tohoto bez nadsázky geniálního člověka, jehož osoba a hlavně jeho myšlenky a nápady, by jinak pravděpodobně upadly v zapomění. Celosvětová komunikační a energetická síť, byla mimo jiné Teslovým nesplněným snem. Tesla dal snad základy všem věcem poháněným el. proudem které dnes používáme a přesto je z doby jeho života do nekonečna vyzdvihován Edison, jehož známé vynálezy jsou snad jen žárovka a fonograf (jsou to vynálezy Edisonových pracovníků nikoliv Edisonovy).Edison vlastně ani nebyl skutečný vynálezce, vedl pouze výzkumný tým. Zato Tesla, byl skutečnou hlavou všech jeho vynálezů a že jich nebylo málo. Jen patentovaných bylo přes stovku a upozorňuji, že to nebyly žádné nesmysly! Tesla si například nedal patentovat ani fluorescenci (podstata zářivky), protože to považoval za méněcenný vynález!

Závěrem bych ještě dodal, že Tesla se na konci své autobiografie nechal slyšet, že některé jeho vynálezy světu ještě nemůže dát, protože na ně není připraven! A také mluví o létajícím stroji poháněným el. proudem, který jak tvrdí má již v hlavě! Že by něco na bázi antigravitace? u Tesly je totiž možné všechno.

Několik fotografií související s N. Teslou+

Knihy v češtině o N. Teslovi+

Seth X

PS: Proklamování Edisona došlo už tak daleko, že jsem nedavno v pořadu ČT "Energie pro21. stol." zaslechl, že prý elektrárnu na Niagarských vodopádech zkonstruoval a nechal postavit Edison. Prostě nestačí, že ještě dnes používáme dobrých 80% přístrojů na střídavý el. proud, jejiž otcem, zrovna jako otcem elektrárny na Niagarských vodopádech, není nikdo jiný, než NIKOLA TESLA.