Stirlingův motor je další vynález určený společností na vyhynutí - ale podle mě rozhodně nepatří na skládku starých nápadů. Jak jsem již naznačil jde o motor - motor, který vynalezl jistý skotský protestantský reverend jménem Robert Stirling. Již v roce 1816 nechal vynález patentovat. Byl tedy vynalezen v době parních strojů, ještě před prvními spalovacími motory.

Jedinečná geniálnost tohoto motoru spočívá v tom, že ke svému chodu je využito velké rozpínavosti plynů, ale přitom nedochází ke spalování uvnitř válce, pouze je využito dvou rozdílných teplot. Takže k provozu tohoto vynálezu potřebujeme zkrátka teplou a studenou, aby jsme mohli zahřívat či ochlazovat plyn, který je uzavřený v pracovním válci. Mezi největší výhody tohoto motoru jistě patří možnost využít k pohonu jakékoliv teplo, od solárního článku až po uhlí. Vzhledem k tomu, že však potřebuje ještě pracovní plyn ochlazovat, hodí se lépe jeho využití například k lodní dopravě či k pohonu el. centrály, ale není těžké vymyslet i jiná použití např. ke kogeneraci (výroba tepla a elektřiny zároveň). Ještě donedávna se o tomto vynálezu docela hodně mluvilo a nejen mluvilo. Některé firmy např. Philips, Ford nebo GM se dokonce chystali tento systém použít. Bohužel tak jako obvykle raději daly přednost smradlavým a hlučným spalovacím motorům i přesto že některé typy tohoto motoru dosahovaly účinnosti až 55%. Další velkou výhodou tohoto motoru je, že je téměř bezhlučný, respektive je slyšet pouze zvuk, který vzniká třením mechanických částí. I za předpokladu, že budeme tento motor pohánět vnějším spalováním (fosilních paliv), neuvolní se do atmosféry tolik škodlivin jako u spalovacího motoru. Zejména proto, že plamen který použijeme k ohřívání je stálý a nedochází ke spalování oleje popřípadě jiných maziv.

Tak tady je jednoduše vysvětlen pricip Stirlingova motoru s romboidním převodem (existují i jiné konstrukce).

1 . Písty P a V vytlačily plyn (vzduch, vodík nebo hélium) do horního ohřívaného prostoru válce. Plyn se zahříváním prudce rozpíná.

2 . Zahřátý plyn stlačuje oba písty dolů. Koná práci a získaná energie se rozvodem akumuluje do setrvačníků.

3 . Přemisťovací píst (V) rychle vybíhá nahoru a vytlačuje horké plyny přes regenerátor a chladič do chladného prostoru mezi písty.

4 . Do pohybu směrem vzhůru se dává pracovní píst a s minimem práce vytlačuje studený plyn přes regenerátor, který plynu předá zadržené ztrátové teplo. Plyn se zároveň prudce zahřívá hořákem.

Možná, že princip lépe a snadněji pochopíte z tohoto obrázku:

Seth X