Toto je také jeden z mnoha podceněných, nedoceněných či možná úmyslně umlčených vynálezů. Franz Stelzer (neabsolvoval žádnou technickou školu), který je autorem tohoto nápadu asi není žádný hlupák, když mu Japonsko proplatilo 200 000 marek za vyřešení nějakého dopravního problému a katarský šejk mu slíbil 50 mil. dolarů za vyřešení přeměny mořské vody na pitnou. Nebo snad tyto peníze byly určeny na uplacení vynálezce, jehož motor mohl zasáhnout do automobilového průmyslu?

Oba písty jsou propojeny pevnou pístnicí proměnlivého průřezu, která uprostřed nese přepouštěcí píst. Ten rozděluje nasávanou palivovou směs, pro pravý nebo levý spalovací prostor, takže při pohybu doprava se stlačuje směs pro levý píst a zároveň probíhá výfuk a sání pro píst pravý.

O jaký motor tedy vlastně jde? Jedná se o takzvaný "motor s létajícími písty", který pracuje na principu "těleso s velkou rychlostí překoná i velký odpor". Tento motor se dá přirovnat typem k dvoutaktnímu motoru. Skládá se asi z osmi dílů z čehož pouze jediný - stupňovitý dvoupíst se pohybuje. Jeho výkon není převáděn mechanicky, ale je k tomu potřeba další zařízení což může být považováno za výhodu i nevýhodu. Jisté však je, že tento motor má asi o 1/3 nižší spotřebu při stejném výkonu než motor klasický.

Franz Stelzer se snažil jeho motor prosadit zuby nehty, avšak odbornými specialisty (prakticky konkurenčního automobilového průmyslu) byl motor posouzen záporně s argumenty jako např. špatné spalování a vibrace. Podle mého názoru toto zdaleka nejsou neřešitelné problémy (první Benz také jistě nebyl a dodnes není bez chyb). Poslední Stelzerovy aktivity se týkaly využití jeho motoru jako lineárního generátoru na výrobu el. proudu a následné použití v elektromobilech. Tady pak celá historka končí, zmlknul tisk a tak zmlknu i já, ale tento vynález by zmlknout neměl!

Seth X