"MHD" není pouze zkratka pro městskou hromadnou dopravu, ale také je to zkratka používaná pro "Magnetohydrodynamické generátory" které lze použít k výrobě stejnosměrného i střídavého el. proudu. Hlavní výhodou tohoto systému je to, že elektrická energie je vyráběna nekonvenčně - to znamená bez pohyblivých mechanických částí. Tento princip není nic nového, přišel na něj M. Faraday v r. 1831. Jednoduše vysvětleno funguje to tak, že nějaká ionizovaná kapalná nebo plynná látka při správné teplotě a tlaku proudí přes něco, co by se dalo přirovnat ke statoru dynama. Zkrátka přes rouru s magnetickým polem a elektrodami, které sbírají el. proud.

Tento princip zdokonalili v bývalé SSSR. Mimo elektrárny a použití k dopravě roztaveného železa, vyvinuli na tomto principu i to čemu se říká ve filmu "Hon Na Rudý Říjen" housenkový pohon.

Jednoduché schéma:. Demokracie

1. - spalovací komora

2. - plazmový kanál

3. - elektromagnety

4. - systém elektrod

5. - přívod ionizačních přísad

a. - tryska

b. - plazmový kanál generátoru

c. - výstupní prostor z kanálu

d. - přívod paliva a vzduchu

R. - zátěž (spotřebič)

Je jasné, že tento princip ještě není zcela domyšlený, ale díky své v podstatě jednoduché konstrukci by určitě stálo za to se jím dále zabývat a nenechat ho upadnout v zapomnění.

Seth X