Dostali jste se na stránky, které se jmenují Setův svět a Vy se možná ptáte, kdo je to ten Seth? Seth to je někdo, nebo možná něco uvnitř mého já (že by schizofrenie :o)? Seth je vynálezcem, technikem, filozofem, umělcem a kdo ví čím vším ještě, prostě tak trochu Jára Cimrman :o). Věřím, že každý z nás v sobě skrývá své druhé já. To skryté já vyjadřuje, čím člověk ve skutečnosti touží být a jaké jsou jeho sny. Z rozličných důvodů však většina lidí nemá možnost se realizovat a nebo jsou prostě jen líní. (Neurážejte se, protože lenost je naprosto přirozená lidská vlastnost a mně též není cizí). No a to je právě Setův svět - svět, ve kterém se snažím realizovat a hlavně předat část nápadů a myšlenek, které se prohánějí v mých mozkových závitech. Právě díky této stránce se možná moje nápady (lépe řečeno jejich malá část) dostanou na světlo dříve, než třeba nápady Leonarda da Vinciho, se kterým se dovolím celkem neskromně srovnávat. I já však velice zápasím s leností a s časem, tak se tyto stránky rozvíjejí pozvolna asi tak od roku 1998. Vím, že lidí jako jsem já, jsou jen v Čechách desítky a tak v koutku duše doufám, že se mi podaří seznámit se jednou s někým, jehož mozek běží na podobné frekvenci jako ten můj.

Tato stránka se ubírá mnoha směry, takže ji nelze jednoznačně zařadit tam, či onam. Stránka obsahuje mnoho témat, protože vše souvisí se vším. Její rozsah se pohybuje od vzniku lidstva, přes ekologii, techniku, přírodu, umění až k velmi odvážným myšlenkám a hlavně otázkám. Pro větší přehlednost jsem se snažil o rozdělení témat (mnohdy je to však velice obtížné). Každé seskupení článků má vlastní grafický symbol a krátký název, kterým jsem se snažil naznačit o co zhruba jde.

Než začnete číst, měli by jste možná znát můj světonázor - takže tady je takové desatero, podle kterého poznáte, zda si vůbec máte namáhat svůj drahocenný zrak (o mozkových závitech nemluvě):

1. Myslím, že v naší minulosti se minimálně jednou objevila technicky rozvinutá civilizace na vyšší úrovni než jsme my dnes..

2. Myslím, že žádný argument není nevyvratitelný.

3. Myslím, že věčný pohyb je možný (alespoň v časovém měřítku vzhledem k lidskému životu).

4. Nepovažuji člověka za dokonalého tvora, ale za přemnoženého parazita.

5. Nevěřím na svobodu, pokud by lidé byli skutečně svobodní, byl by asi konec civilizace (vysvětlení: je potřeba aby byli lidé dobře vedeni a není možné, aby si každý dělal jen to co chce)

6. Demokracii nepovažuji za správný směr - je tady příliš mnoho bezpráví a příliš mnoho vydřiduchů, kteří chtějí koláče bez práce.

7. Přílišné vlastenectví považuji za znaky rasizmu, fašizmu a národní nesnášenlivosti.

8. Jsem pro jeden celosvětový jazyk, předešlo by se tak mnohým nedorozuměním a možná i válkám. Český jazyk by se měl zjednodušit tak, aby se postupně přibližoval k nejrozšířenějšímu jazyku (angličtině).

9. Jsem pro omezení technologie na únosnou mez - žijeme v přetechnizovaném světě a vyrábíme příliš mnoho odpadu.

10. Ekologie je velice užitečná věc, musí se to však myslet vážně (ne hrubá záplata na hrubý pytel) a zároveň rozumně aplikovat (nepřehánět).

Seth X 2005

Svět je plný otazníků a pravda je velmi nestálá, až se zdá že neexistuje.