Je to asi dva roky co jsem slyšel od kamaráda o nejmenším královském městě Rabštejn nad Střelou a o nedaleké hoře Vladař, na které je údajně jezírko sopečného původu a které v zimě údajně nezamrzá. V roce 2005 v létě jsem navštívil ono kouzelné městečko Rabštejn nad Střelou. Pokud se rozhodnete toto městečko také navštívit, nečekejte zde stánky s občerstvením a se suvenýry. Rabštejn je čistě romantická záležitost. Nalézají se zde dva zbytky hradu, jeden velký kostel, jeden nepřístupný zámeček, několik soch a hlavně kouzelný most přes říčku Střelu, který se v létě stává vděčným objektem pro malíře.

Letos, tedy v roce 2006, jsem se konečně dokopal, zajel a vylezl na stolovou horu Vladař. Úmyslně jsem tam jel v zimním období, abych se přesvědčil, zda jezírko zamrzá či ne. Vladař již zdálky upoutá svým nezvyklým zjevem, protože se nápadně liší od ostatních hrbolů v tomto kraji. Těsně na úpatí hory se nalézá obec Vladořice (zchátralá a téměř opuštěná).Vylézt nahoru není žádný velký problém pro nikoho, kdo ještě občas chodí pěšky :o). Vzhledem k tomu, že Vladař je označen jako státní přírodní rezervace, je dobrý nápad jít po značené turistické cestě (odbočka z červené trasy). Vrchol hory, který tvoří travnatá částečně zalesněná a zakřovená plocha, je o nějakých sto metrů výše než zbytky obce Vladořice. Vrchol mě celkem překvapil jak rozlohou tak výhledem po okolním kraji. Pro zvětšení klikni! Jezírko jsem skutečně našel, má oválný tvar a je asi 20 metrů široké a 40 metrů dlouhé. Rákosí, které je nejen po obvodu, ale i ve středu jezírka prozrazuje, že jezírko není moc hluboké. Jak je patrné z fotografií, to, že by jezírko v zimě nezamrzalo, se nepotvrdilo. V době kdy jsem horu navštívil byl sice ještě sem tam sníh, delší dobu však již moc nemrzlo. Přestože počasí nebylo tedy nijak agresivně zimní, bylo jezírko jeden kus ledu. To však nikterak neubírá tomuto místu na zajímavosti. Jestliže jsem Rabštejn nad Střelou nazval místem romantickým, tak potom Vladař musím oprávněně nazvat místem magickým. Že je to skutečně magické místo, dokazuje i osídlení v dávných historických dobách přnl. Archeologové to nazývají keltské hradiště já si však nemyslím, že by lidé, kteří zde v dávných časech žili, sami sebe nazývali kelty. Jak je vidět na fotografii informační tabule z vrcholu hory, snažili se archeologové (momentálně zde tu a tam najdete označené rozhrabané místo – toť snaha o vykopávky) zakreslit zbytky valů hradiště. Já se nechci srovnávat s vědeckými kapacitami, ale díky veřejně přístupné mapě satelitních snímků „Google Eart“ Vám mohu nabídnou poněkud přesnější mapku valů keltského hradiště. Pro zvětšení klikni! Na satelitním snímku je také více působivé, jakých stavebních výkonů byli oni údajní keltové schopni v dávných dobách – to rozhodně stojí za zamyšlení a je to důvod, proč se o Vladaři zmiňuji na těchto stránkách.

Co říci závěrem, snad jen vykašlete se na televizi a jinou podobně povrchní zábavu a jděte raději na výlet do přírody. Výlet se nemusí sice vždy podařit dle představ, ale jistě je to vždy hodnotnější zkušenost či zážitek, než televizní idiot-idealismus.


Další obrázky...+

Seth X 2006