Možná se může zdát, že tvrzení, které ostatně podporuje i tato stránka, totiž že v minulosti zde byla nějaká technologicky velmi rozvinutá civilizace, která působila po celé zemi, je odvážné. Já se však nemohu zbavit dojmu, že mnohem odvážnější je tvrzení, které zastává oficální profesionální archeologie, totiž že se Amerika s Evropou nestýkala a že ony geniální stavby, jejichž torza jsou rozeseta po celém světě, vytvářeli lidé za pomoci primitivních nástrojů a primitivních znalostí.

Zde Vám tedy nabízím celkem slušné sousto k zamyšlení. Na obrázcích není na první pohled nic moc zajímavého, až nato že technologie, kterou jsou spojovány kameny na obrázcích, je datována do naprosto rozdílných období a hlavně jsou to obrázky ze třech poměrně vzdálených míst. Některá tato místa jsou datována až tři tisíce let před náš letopočet. Nevím, jak hodně lze oficiálnímu datování důvěřovat. Já osobně bych se nebál datovat tyto stavby do přibližně stejného období a i kdyby nebyly ze stejného období, tak jsou tyto technologie buď ze stejné dílny, nebo alespoň dobře okoukány. Jak velká je pravděpodobnost, že něco podobného napadne "náhodou" lidi na různých místech na zemi? Na to si odpovězte sami :o).

Celkem známá je tato technologie v Americe - Tiahuanaco.

spojovani-kamenu-tiahuanaco-amerika (58K)

Kde se však tato technologie vzala v Itálii? - Olympie.

spojovani-kamenu-olympie-italie (24K)

Další Amerika - Pumapunku.

spojovani-kamenu-pumapu-amerika (19K)

Další strana....+

Seth X 2006