• Velikonoční Ostrovy

stát: Jižní Pacifik (Isla de Pascua)

popis: Asi 600 soch vytvořených ze sopečné vyvřeliny, jejichž původ, účel a výrobní postup je neobjasněn. Veškeré pokusy o objasnění (podle školního chápání vývoje) ztroskotaly na faktech jako např. malý počet obyvatel, nedostatek dřeva a potravin.

stáří: -

fotografie: -

kniha: Téměř každá kniha zaměřená na "Archeoastronomii" či na spekulativní "Archeologii"