Jestli jste ještě z nějakých důvodů neměli čas nebo chuť přečíst si bibli přečtěte si alespoň následující řádky.

Proč vůbec číst bibli? Odpovědí na tuto otázku mě napadá hned několik. Bibli by si měl přečíst každý, kdo se chce dozvědět alespoň zlomek pravdy o naší vlastní minulosti. Bible vychází převážně z textů jež byly prokazatelně sepsány daleko dříve než vznikla. Takto můžeme bez obav říci, že patří k nejstarší a zároveň nejčtenější kronice. Některé texty údajně pocházejí od Sumerů datované do doby asi 3000 let př. Kristem. Bible je sestavena takovým způsobem, že po přečtení jediného odstavce se dozvíte takovou spoustu údajů a dat, že se vám z toho zamotá hlava, ale přitom si vyprávění udržuje i určitý děj a návaznost.

Na co si dát při čtení pozor ? Hlavně na to, že bible je mnohokrát přepisována a upravována k mocenským účelům, kterým slouží občas ještě dnes. Můj soukromý názor je takový, že nejméně je změněna první kniha "Genesis"už proto, že je zde velice záhadné datování a občas narazíme i na nějakou tu téměř sexuální historku, což je podezřelé, protože církev od jakživa tuto naší jedinou skutečně svobodnou radost ze života vymítala. Navíc si myslím, že teprve při dnešním technickém pokroku můžeme dekódovat některé fragmenty, které starým opisovačům nic neříkaly a tak zůstaly nezměněny. Nejvíce se to v bibli hemží slovy Bůh a Hospodin tyto postavy jak jsem už řekl jsou velice zkreslené přepisováním. Na víc mnohdy jde zcela evidentně o více osob, než o jednu. Jednoho boha si církev pravděpodobně vytvořila k obrazu svému.

Čemu věřit a čemu ne? To nevím a nechám to na Vás. Vím jen čemu nevěřit - nevěřte tomu že bible je soubor povídaček které se nezakládají na pravdě. V žádném případě si nemyslete, že příběhy v bibli jsou vymyšlené, protože tyto příběhy jsou většinou pouze zkreslené vinou opisovačů a překladatelů. Většinu chyb tvoří špatné pochopení technických zázraků, které jsou předělány na zázraky nadpřirozené. Něco totiž lidi muselo přimět k tomu aby se snažili tyhle historky dochovat až do dnešních dnů. Jaký to asi musel být silný prožitek, když i takové hrůzy jako je např. světová válka upadají velice rychle v zapomnění.

Výrazy, které jsou v Bibli špatně přeloženy. (Správné překlady výrazů jsou převzaty z knih Zecharii Sitchnina) "kábod" je většinou překládán jako "Hospodinova sláva" v semitštině však znamená "těžká věc" a v sumerštině dokonce "to co se vznáší" "nifílim" jsou v bibli překládáni jako "obři", správný překlad však je "Ti, kteří sestoupili dolů" "Elohím" ve skutečnosti znamená "synové" množné číslo!

Pokud Vás předešlé řádky zaujaly, pak Vás možná zaujmou i řádky následující, které se ale již odvíjejí od myšlenky (kterou já osobně beru jako skutečnost), že zde v minulosti sehrála roli nějaká technicky vyspělá civilizace, která si nejen člověka vytvořila k obrazu svému.Další řádky jsou o tom očem jsem se dočetl v Bibli já a jiní lidé, kteří k názorům dospívají studiem a hlavně vlastními závěry.

pokračování...+