Severní Amerika

  • Indians Mounds - pahorkové obrazce.

stát: od Mexika, až k řece Colorado

popis: Uměle navršené pahorky va tvaru různých zvířat, rozeznatelných pouze ze vzduchu.

stáří: -

fotografie: -

kniha: Erich von Daniken "Po stopách všemocných"

  • Mesa Verde

stát: Colorádo (USA) jihozápad

popis: Pozoruhodné město postavené na nepřístupném místě. Vytesané ze skal - Skalní palác.

stáří: -

fotografie:obr.1.

kniha: -